ClubsHPZaandijk

De Werkersploeg van zvv Zaandijk

Elke maandag ochtend komt er een grote groep vrijwilligers samen bij zvv Zaandijk om de de nodige klus- en schoonmaak-werkzaamheden te verrichten rondom de velden en in de kantine. Ronald Heijn:”Normaal hebben we deze ochtenden een groep van ongeveer 25-30 man, maar door de corona is deze groep de laatste periode kleiner met wekelijks nog steeds ongeveer 15 man. Op de andere dagen komen er dan van deze groep nog wel 4-8 vrijwilligers langs op het complex om de nodige extra werkzaamheden verrichten. Maar maandag is in principe wel de vaste dag en dan worden ook de meeste klussen gedaan. Aangezien er geen gebruik gemaakt wordt van de kleedkamers en de kantine hoeven we nu veel (schoonmaak)klussen niet te doen, maar meestal zijn we dan wel tot 15 uur aan het werk. We hebben dan vaste momenten dat er dan voor koffie/thee gezorgd wordt en tussen de middag lunchen we met elkaar.”

Onderhoud B-veld

In tegenstelling tot veel clubs wordt er bij zvv Zaandijk met een stichting gewerkt die over het beheer en onderhoud van het complex gaat. Technisch gezien valt de werkersploeg dan weer “onder” de stichting. Het bestuur van de stichting voert dan ook regelmatig overleg en een paar keer per jaar wordt er met het hoofdbestuur van zvv Zaandijk gesproken om de plannen en eventuele wensen van de stichting en/of club door te nemen. Ronald Heijn: “We proberen elk jaar in ieder geval wel 1 groot project/investering te doen, zo hebben we 2 jaar geleden het hekwerk vervangen en we houden alvast rekening met de vervanging van de maaimachine. Voor de komende zomer periode zouden we graag in ieder geval het B-veld onder handen willen nemen. We willen niet alleen de bovenlaag vervangen, maar het liefst ook meteen een sproeisysteem in het veld integreren. Ook voor de andere velden willen we kijken of we een geïntegreerd sproeisysteem kunnen aanleggen. Het zal zeker een flinke investering zijn die we dan uitvoerig met het bestuur van zvv Zaandijk bespreken, maar niet alleen is het beter voor de velden, het zou ook de werkersploeg veel werk gaan besparen. We werken nu namelijk met een buizensysteem om de velden te besproeien en elke keer moeten we die buizen op de velden leggen en dan steeds weer handmatig verplaatsen.”

Sponsors

Binnen de werkersploeg is er wel een redelijk duidelijke taakverdeling en de grote groep is allemaal onder te verdelen in kleine groepjes die wekelijks zijn eigen taken oppakken. Zo is er ook maandag een groepje die zich voornamelijk bezig houdt met het oud papier, een groep die de bomen aan het snoeien is en een “borden-groep” die verantwoordelijk is voor alle reclame borden langs de velden en de Leeghwaterweg. Maandag wordt er nog een bord, die door de storm los gekomen is, opgeknapt en weer teruggehangen, maar regelmatig moeten we zelfs in deze periode nog nieuwe borden plaatsen. Het gaat dan vaak om sponsors, die óf lid zijn óf zeer betrokken zijn bij de club. Het tekent toch de binding binnen de club en dat iedereen beseft dat we elkaar juist nu nodig hebben, aldus Kees Hartland.  

Binding

Sowieso is de binding binnen de club bij zvv Zaandijk groot en als er iets moet gebeuren dan is er altijd wel een groep vrijwilligers beschikbaar. Zo wordt er momenteel in de weekenden, los van de werkersploeg, hard gewerkt aan het plaatsen van een nieuwe overkapping van het terras voor de kantine. Dit soort initiatieven, maar ook de werkersploeg worden dan ook zeer gewaardeerd door het bestuur van zvv Zaandijk en dat laten ze vaak genoeg merken. Ronald Heijn: “Gezamenlijk organiseren we onder andere elk jaar in de zomer een visdag voor de werkersploeg. Hoewel niet iedereen dan daadwerkelijk vist, is bijna iedereen wel aanwezig. Ze zijn er dan puur voor de gezelligheid en we sluiten de dag dan altijd met z’n allen af met een BBQ. Ook voor de kerst wordt er weer een speciale kerstmiddag georganiseerd, waarbij iedereen een kerstpakket krijgt.”

De samenstelling van de werkersgroep is misschien wel een mooi voorbeeld van de binding binnen de club. Niet alleen is de meerderheid al tientallen jaren lid, de meeste (klein) kinderen zijn inmiddels ook al aan de club verbonden. De club en de werkersploeg zelf, is er dan ook (terecht) trots op dat ze over zo’n grote groep betrokkenen beschikken die elke week samenkomen om de club te helpen met allerlei klusjes…

(Niet iedereen was aanwezig en/of staat op de foto)