Dispensatie regeling

Zowel in categorie B als in categorie A kan er met dispensatiespelers worden gespeeld. Hieronder een overzicht van alle dispensatieregels die gelden voor het seizoen 2024/25 bij de B-categorie en A-categorie.

B-Categorie
Bij de spelvorm waarbij er 4 tegen 4 of 6 tegen 6 gespeeld wordt, is er één dispensatiespeler per team toegestaan. Bij 8 tegen 8 is het maximumaantal dispensatiespelers twee, terwijl er bij 11 tegen 11 maximaal drie dispensatiespelers deel mogen nemen. Een dispensatiespeler mag maar één jaar ouder zijn. 

In gemengde competities vanaf de JO10 (dus niet in de JO7, JO8 en JO9) mogen meiden één jaar ouder zijn (automatische dispensatie). Bovenop de automatische dispensatie van één jaar krijgen meiden in de gemengde competities niet nog een extra (tweede) jaar dispensatie. MO-teams die 9 tegen 9 spelen mogen ook gebruik maken van drie dispensatiespeelsters. Een dispensatiespeelster mag maar één jaar ouder zijn

Veteranen 11*11
Voor de veteranen 35+ en 45+ die 11×11 spelen gelden de volgende dispensatiemogelijkheden:

  • In de leeftijdscategorieën 35+ en 45+ zijn maximaal 3 dispensatiespelers per wedstrijd toegestaan.
  • Dispensatiespelers in de leeftijdscategorie 35+ dienen bij het uitkomen in een wedstrijd een minimale leeftijd van 30 jaar te hebben.
  • Dispensatiespelers in de leeftijdscategorie 45+ dienen bij het uitkomen in een wedstrijd een minimale leeftijd van 40 jaar te hebben.

7*7 Mannen 35/45+ en 7*7 Vrouwen 18/30+
Op het moment van spelen dienen alle spelers/speelsters de minimale leeftijd te hebben van 35 jaar (35+categorie), 45 jaar (45+categorie), 18 jaar (18+categorie) en 30 jaar (30+categorie). Er is geen dispensatie mogelijk.

Voor de categorie vrouwen 18+ geldt dat incidenteel een jongere speelster mag deelnemen. Deze speelster moet echter wel minimaal 15 jaar zijn.

A-Categorie Pilot
De KNVB biedt een dispensatieregeling aan voor spelers die relatief klein zijn voor hun leeftijd. De dispensatieregeling geldt voor spelers, jongens en meiden, in de categorie A, in de leeftijdscategorieën O13 tot en met O17. Per seizoen 2024/’25 geldt een pilot waarbij er dispensatie wordt verleend voor de duur van de najaarscompetitie. Voor de voorjaarscompetitie moet dispensatie voor die spelers opnieuw worden aangevraagd en verleend

Bij de meiden is vanaf MO13 3 dispensatiespeelsters toegestaan

Automatische dispensatie meisjes
Daarnaast is net als in categorie B ook in categorie A de regel van toepassing dat in gemengde competities, uitgezonderd de JO7, JO8 en JO9, meiden één jaar ouder mogen zijn (automatische dispensatie). Bovenop de automatische dispensatie van één jaar krijgen meiden in de gemengde competities niet nog een extra (tweede) jaar dispensatie.

Onder 23
Voor de O23 categorie A geldt dat er in het seizoen 2024/’25 2 dispensatiespelers, inclusief keeper per wedstrijd zijn toegestaan. Voor deze dispensatiespelers geldt geen maximumleeftijd. Hiervoor hoeft geen dispensatieverzoek te worden ingediend. Binnen de O23 wordt geen biologische dispensatie verleend. 

Keepers
Het is mogelijk om voor keepers in de leeftijdscategorie O13 tot en met O17 dispensatie te krijgen op basis van sportieve en/of fysieke redenen. Ook als deze niet voldoet aan de normen die gelden voor de biologische dispensatie in de categorie A. De vereniging kan voor 1 september 2024 het dispensatieverzoek schriftelijk doen via contact@knvb.nl.

De vereniging moet in de aanvraag beargumenteren waarom er sprake zou moeten zijn van dispensatie. De berekening zoals deze bij de biologische dispensatie noodzakelijk is moet worden meegestuurd. Deze informatie is nodig omdat de keeper niet bij de langste 33 procent van de eigen leeftijdscategorie mag horen. Dit zou te veel sportieve voordelen opleveren.

Als de aanvraag gehonoreerd wordt, moet de keeper als dispensatiespeler geregistreerd en aangeduid op het wedstrijdformulier worden, zodat de arbitrage en de tegenstanders ook op de hoogte zijn.

Dispensatieverzoek indienen
Wanneer een speler in aanmerking wil komen voor dispensatie, dient dit tijdig te worden aangevraagd door de vereniging. Dispensatie wordt verleend voor de najaarscompetitie en dient opnieuw te worden aangevraagd voor de voorjaarscompetitie. Het is niet mogelijk om alleen voor de voorjaarscompetitie dispensatie aan te vragen. Najaarscompetitie aanvraagperiode 1 mei t/m 31 augustus 2024. Voorjaarscompetitie aanvraagperiode 15 november t/m 15 december 2024

Een dispensatieverzoek voor het seizoen 2024/’25 moet door de vereniging ingediend worden bij de KNVB via contact@knvb.nl. Binnen tien werkdagen geeft de KNVB schriftelijk uitsluitsel naar aanleiding van het verzoek. Zorg ervoor dat het verzoek onderbouwd is en voorzien van een ondertekende medische verklaring door een sportarts of fysiotherapeut, alsmede het ingevulde rekenmodel dispensatiecheck

Lees ook: overzicht KNVB publicaties, kalenders en regels seizoen 2023/24

Bron KNVB