Speelgerechtigheid spelers

Er zijn regels verbonden aan de speelgerechtigdheid van een voetballer. Hieronder staat alle informatie over de gerechtigheid en het ‘vastspelen’ van spelers in het seizoen 2023 – 2024 voor zowel senioren- als jeugdspelers

Klik hier voor de infographic

A. Senioren mannen
Bij de senioren mannen kennen we met ingang van het seizoen 2023/’24 het systeem van een “speelgerechtigdheidsladder”. 
Categorie A senioren mannen ladder:
Tweede divisie > Derde divisie > Vierde divisie > Eerste klasse > Tweede klasse > Derde klasse > Vierde klasse > Vijfde klasse > Zesde klasse > Reserve hoofdklasse > Reserve 1e klasse > Reserve 2e klasse > Categorie B senioren mannen

Zodra een speler 15 (na)competitiewedstrijden in een bepaalde klasse (bepaalde trede op de ladder) is uitgekomen, dan mag deze speler niet meer aan beker- en (na)competitiewedstrijden van een team dat uitkomt in een lagere klasse (lagere trede op de ladder) deelnemen. Onderscheid in speeldag wordt niet gemaakt.

Voor de Tweede divisie, Derde divisie en Vierde divisie geldt dat zodra een speler 18 (na)competitiewedstrijden in een bepaalde divisie (bepaalde trede op de ladder) is uitgekomen, dan mag deze speler niet meer aan beker- en (na)competitiewedstrijden van een team dat uitkomt in een lagere klasse (lagere trede op de ladder) deelnemen. Onderscheid in speeldag wordt niet gemaakt.

Verenigingen met een 1e elftal op zaterdag en 1e elftal op zondag
Op dit moment heeft een aantal verenigingen zowel een 1e elftal op zaterdag als op zondag. Ten aanzien hiervan blijft de regel dat een speler die heeft deelgenomen aan een beker- of (na)competitiewedstrijd van het 1e elftal op zaterdag deze speler niet meer mag uitkomen in een beker en (na)competitiewedstrijd van het 1e elftal op zondag en omgekeerd. De inzet van spelers ten aanzien van deze specifieke situatie wordt dus niet verruimd.

B. O23 mannen
De senioren mannen die behoren tot de leeftijdsklasse O23 (ofwel spelers die geboren zijn op of na 1 januari 2001) kunnen onbeperkt in andere seniorenklassen kunnen uitkomen zonder dat dit consequenties heeft voor deelname aan wedstrijden van de O23.
Wel geldt de beperking dat een O23-speler die 15 (na)competitiewedstrijden in categorie A in een hoger team van de eigen leeftijdsklasse is uitgekomen niet meer aan beker- en (na)competitiewedstrijden van een lager team van deze leeftijdsklasse mag deelnemen ongeacht of dit lagere team in categorie A of B uitkomt.
Onder een lager team wordt in dit verband verstaan een team dat in een lagere divisie of klasse is ingedeeld. Als teams in dezelfde divisie of klasse uitkomen, dan geldt deze beperking niet. Het is niet toegestaan om in een lagere leeftijdsklasse uit te komen dan de leeftijdsklasse waartoe de speler op basis van zijn leeftijd behoort.

Uitkomen op zaterdag en zondag
De senioren mannen die behoren tot de leeftijdsklasse O23 behouden ook de mogelijkheid om zowel in categorie A op zaterdag als in categorie A op zondag uit te komen. Dit is echter niet onbeperkt. Zodra een O23-speler 15 (na)competitiewedstrijden is uitgekomen in een elftal dat behoort tot categorie A op zaterdag mag deze speler niet meer uitkomen in een beker- en (na)competitiewedstrijd van een
elftal dat behoort tot categorie A op zondag en omgekeerd. Een O23 speler mag dus in beide 1e elftallen uitkomen, maar speelt zich bij 15 wedstrijden op een speeldag vast.
Bovenstaande regels gelden niet alleen voor spelers van verenigingen die met een O23 team aan de competitie deelnemen, maar voor alle senioren mannen die geboren zijn op of na 1 januari 2001 of later.

Doelverdedigers
Voor doelverdedigers geldt dat zij 25 jaar of jonger moeten zijn om in de O23 te mogen uitkomen. Voor het seizoen 2022/’23 betekent dit dat zij geboren moeten zijn op of na 1 januari 1999. Alle hierboven genoemde regels voor de mannen die behoren tot de leeftijdsklasse O23 gelden ook voor deze doelverdedigers.

C. Senioren vrouwen
Ook bij de senioren vrouwen kennen we met ingang van het seizoen 2023/’24 het systeem van een “speelgerechtigdheidsladder”. 
Categorie A senioren vrouwen ladder:
Topklasse > Hoofdklasse > Eerste klasse > Tweede klasse > Derde klasse > Categorie B senioren vrouwen

Zodra een speelster 15 (na)competitiewedstrijden in een bepaalde klasse (bepaalde trede op de ladder) is uitgekomen, dan mag deze speelster niet meer aan beker- en (na)competitiewedstrijden van een team dat uitkomt in een lagere klasse (lagere trede op de ladder) deelnemen. Onderscheid in speeldag wordt niet gemaakt.

Een speelster kan niet alleen bij de vrouwen maar ook bij de mannen uitkomen. Het uitkomen bij de mannen heeft geen gevolgen voor deelname aan wedstrijden van de vrouwen.

Verenigingen met een 1e elftal op zaterdag en 1e elftal op zondag
Op dit moment heeft een aantal verenigingen zowel een 1e vrouwenelftal op zaterdag als op zondag. Ten aanzien hiervan blijft de regel dat een speelster die heeft deelgenomen aan een beker- of (na)competitiewedstrijd van het 1e elftal op zaterdag deze speler niet meer mag uitkomen in een beker en (na)competitiewedstrijd van het 1e elftal op zondag en omgekeerd. De inzet van speelsters ten aanzien
van deze specifieke situatie wordt dus niet verruimd. De minimale leeftijd van 15 jaar om bij de senioren in het amateurvoetbal uit te komen blijft ongewijzigd.

D. MO20
De vrouwen en meiden die behoren tot de leeftijdsklasse MO20 (ofwel speelsters die geboren zijn in het jaar 2004, 2005 of 2006) kunnen onbeperkt in seniorenklassen uitkomen zonder dat dit consequenties heeft voor deelname aan wedstrijden van de MO20.
Wel geldt de beperking dat een MO20-speelster die 15 (na)competitiewedstrijden in categorie A in een hoger team van de eigen leeftijdsklasse is uitgekomen niet meer aan beker- en (na)competitiewedstrijden van een lager team van deze leeftijdsklasse mag deelnemen ongeacht of dit lagere team in categorie A of B uitkomt.
Onder een lager team wordt in dit verband verstaan een team dat in een lagere divisie of klasse is ingedeeld. Als teams in dezelfde divisie of klasse uitkomen, dan geldt deze beperking niet. Het is niet toegestaan om in een lagere leeftijdsklasse uit te komen dan de leeftijdsklasse waartoe de speler op basis van zijn leeftijd behoort.

Uitkomen op zaterdag en zondag
De vrouwen en meiden die behoren tot de leeftijdsklasse MO20 hebben de mogelijkheid om zowel in categorie A op zaterdag als in categorie A op zondag uit te komen. Dit is echter niet onbeperkt. Zodra een MO20-speelster 15 (na)competitiewedstrijden is uitgekomen in een elftal dat behoort tot categorie A op zaterdag mag deze speelster niet meer mag uitkomen in een beker- en (na)competitiewedstrijd
van een elftal dat behoort tot categorie A op zondag en omgekeerd. Een MO20-speelster mag dus in beide 1e elftallen uitkomen, maar speelt zich bij 15 wedstrijden op een speeldag vast.
Bovenstaande regels gelden niet alleen voor speelsters van verenigingen die met een MO20 team aan de competitie deelnemen, maar voor alle meiden en vrouwen die geboren zijn in het jaar 2004, 2005 of 2006.

E. Jeugdvoetbal (jeugd onder competities)
Jeugdspelers krijgen met ingang van het seizoen 2023/’24 onbeperkt de mogelijkheid om in oudere leeftijdsklassen uit te komen zonder dat dit consequenties heeft voor deelname aan wedstrijden in de eigen leeftijdsklasse. In de huidige situatie is dit beperkt.
Gezien deze verruiming is het werken met een speelgerechtigdheidsladder in het jeugdvoetbal niet aan de orde. Jeugdspelers krijgen dus veel meer mogelijkheden om ervaring op te doen in oudere leeftijdsklassen.
De beperking die voor jeugdspelers blijft gelden is dat een speler die 15 (na)competitiewedstrijden in categorie A in een hoger team van de eigen leeftijdsklasse is uitgekomen niet meer mag uitkomen in beker- en (na)competitiewedstrijden van een lager team van deze leeftijdsklasse ongeacht of dit lagere team in categorie A of B uitkomt.
Onder een lager team wordt in dit verband verstaan een team dat in een lagere divisie of klasse is ingedeeld. Als teams in dezelfde divisie of klasse uitkomen, dan geldt deze beperking niet. Het is niet toegestaan om in een lagere leeftijdsklasse uit te komen dan de leeftijdsklasse waartoe de speler op basis van zijn leeftijd behoort.

Uitkomen bij de senioren
Verder krijgen jeugdspelers met ingang van het seizoen 2023/’24 ruimere mogelijkheden om in wedstrijden van de senioren uit te komen.
Voor jeugdspelers die op één speeldag (zaterdag of zondag) bij de senioren uitkomen, gelden geen beperkingen.
Het uitkomen op beide speeldagen in categorie A bij de senioren is daarentegen wel beperkt.
Zodra een jeugdspeler 15 (na)competitiewedstrijden is uitgekomen in een elftal dat behoort tot categorie A op zaterdag, dan mag deze speler niet meer uitkomen in een beker- en nacompetitiewedstrijd van een elftal dat behoort tot categorie A op zondag en omgekeerd.
Een jeugdspeler mag dus in beide 1e elftallen uitkomen (als een vereniging hierover beschikt), maar speelt zich bij 15 wedstrijden op een speeldag vast. De minimale leeftijd van 15 jaar om bij de senioren uit te komen blijft ongewijzigd.

F. Meidenvoetbal (specifieke meidencompetities)
De hierboven genoemde regels voor het jeugdvoetbal gelden op dezelfde wijze voor het meidenvoetbal. Meiden krijgen met ingang van het seizoen 2023/’24 dus onbeperkt de mogelijkheid om binnen het meidenvoetbal in oudere leeftijdsklassen uit te komen zonder dat dit consequenties heeft voor deelname aan wedstrijden in de eigen leeftijdsklasse. Dit geldt ook voor het uitkomen in wedstrijden van het jeugdvoetbal.
Gezien deze verruiming is het werken met een speelgerechtigdheidsladder in het meidenvoetbal niet aan de orde. Meiden krijgen dus veel meer mogelijkheden om ervaring op te doen in oudere leeftijdsklassen en het jeugdvoetbal.
De beperking die ook voor meiden blijft gelden is dat een speelster die 15 (na)competitiewedstrijden in categorie A in een hoger team van de eigen leeftijdsklasse is uitgekomen niet meer mag uitkomen in beker- en (na)competitiewedstrijden van een lager team van deze leeftijdsklasse ongeacht of dit lagere team in categorie A of B uitkomt. Een speelster mag in die situatie ook niet meer uitkomen in het
toernooi dat in fase 4 wordt gespeeld.
Onder een lager team wordt in dit verband verstaan een team dat in een lagere divisie of klasse is ingedeeld. Als teams in dezelfde divisie of klasse uitkomen, dan geldt deze beperking niet. Het is niet toegestaan om in een lagere leeftijdsklasse uit te komen dan de leeftijdsklasse waartoe de speler op basis van zijn leeftijd behoort.

Uitkomen bij de senioren
Verder krijgen meiden met ingang van het seizoen 2023/’24 ruimere mogelijkheden om in wedstrijden van de senioren uit te komen.
Voor meiden die op één speeldag (zaterdag of zondag) bij de senioren uitkomen, gelden geen beperkingen.
Het uitkomen op beide speeldagen in categorie A bij de senioren is daarentegen wel beperkt.
Zodra een speelster 15 (na)competitiewedstrijden is uitgekomen in een elftal dat behoort tot categorie A op zaterdag, dan mag deze speelster niet meer uitkomen in een beker- en nacompetitiewedstrijd van een elftal dat behoort tot categorie A op zondag en omgekeerd.
Een jeugdspeelster mag dus in beide 1e elftallen uitkomen (als een vereniging hierover beschikt), maar speelt zich bij 15 wedstrijden op een speeldag vast. De minimale leeftijd van 15 jaar om bij de senioren uit te komen blijft ongewijzigd. 

Lees ook: overzicht KNVB publicaties, kalenders en regels

Bron KNVB