HPKNVB

Pilot spelregels bij O13 verder uitgebreid

Bij aanvang van het seizoen 2022/’23 is de KNVB gestart met een pilot vernieuwde spelregels in de leeftijdscategorie JO13 (categorie B). Deze pilot vindt plaats in Noord en West 1. Momenteel spelen meer dan 900 teams hun wedstrijden met vier vernieuwde spelregels: zelfpass, intrap/indribbelen, tijdstraf en vliegend wisselen. De ervaringen van alle betrokkenen (spelers, trainers, scheidsrechters) zijn positief.

Onderzoek  

Het onderzoek bestond uit twee fases. Op twee verschillende momenten gedurende het huidige seizoen zijn spelers, trainers/coaches, scheidsrechters en andere betrokkenen via vragenlijsten gevraagd naar wat ze van de vernieuwde spelregels vonden. Daarnaast is een klankbordgroep, bestaande uit afgevaardigden van zeven verenigingen, in het leven geroepen en gevraagd naar hun mening.

Resultaten 

Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat de meerderheid van de JO13 spelers de vernieuwde spelregels (heel erg) leuk, makkelijk en eerlijk vindt. Zo geeft:

  • 58% tot 69% van de spelers aan de zelfpass, intrap/ indribbelen en het vliegend wisselen leuk te vinden;
  • 77% tot 80% deze spelregels makkelijk te vinden;
  • En ongeveer 71% de tijdstraf en het vliegend wisselen eerlijk te vinden.

Daarnaast zijn spelers vooral te spreken over de invloed van de intrap/indribbel en het vliegend wisselen op de snelheid van het spel en dat zij meerdere keuzemogelijkheden krijgen bij de zelfpass.

De meerderheid van de coaches, trainers, teammanagers en scheidsrechters heeft een voorkeur voor de vernieuwde spelregels. Deze doelgroepen zijn van mening dat de vernieuwde spelregels bijdragen aan de pijlers aantrekkelijkheid, eerlijkheid en sportiviteit. Gebleken is ook dat nog niet alle vernieuwde spelregels correct worden uitgevoerd. Hierdoor ontstaan bijvoorbeeld tijdens het vliegend wisselen chaotische situaties of wordt er tijdens de zelfpass niet voldoende afstand gehouden door tegenstanders.

De resultaten geven aanleiding om de pilot verder uit te breiden. Daarbij wil de KNVB extra inzichten en ervaringen ophalen van hoe spelers/speelsters het spel beleven met vernieuwde spelregels.

Rapport pilot vernieuwde spelregels mei 2023

Pilot uitgebreid naar alle districten

De KNVB zet zich in voor een (veilige) omgeving waar spelers/speelsters met plezier steeds beter leren voetballen. Daarnaast wil de KNVB graag dat het voetbal zo aantrekkelijk, sportief en eerlijk mogelijk wordt gespeeld. Daarom wordt volgend seizoen de pilot met vernieuwde spelregels uitgebreid.

Vanaf seizoen 2023/’24 wordt in alle districten in de leeftijdscategorie O13 in de categorie B de vernieuwde spelregels gehanteerd. Dit geldt dus ook voor MO13 teams. Daarnaast gaan O14 teams uitkomend in de categorie B in district Noord en West 1 spelen met de vernieuwde spelregels. Ook worden er toernooien en testwedstrijden georganiseerd voor teams actief in de categorie A waarin gaat worden gespeeld met de vier nieuwe regels.

Lees ook: overzicht KNVB publicaties, kalenders en regels seizoen 2023/24

(bron KNVB)


Mis de komende periode geen enkele KNVB publicatie mbt het nieuwe seizoen en schrijf je in voor de Voetbal Varia nieuwsbrief

Laatste KNVB publicaties