HPKNVB

Ook volgend seizoen gebruik Teamindex

Om de amateurcompetities nog beter, gelijkwaardiger en spannender te maken, wordt sinds het seizoen 2019/’20 in een aantal competities gewerkt met de zogenaamde ‘Teamindex’. Helaas is de ontwikkeling wat gestagneerd door het stil leggen van competities als gevolg van de corona, maar op grond van de ervaringen van de afgelopen seizoenen wordt ook voor het seizoen 2023/’24 in meerdere competities gebruik gemaakt van de Teamindex. Voor de berekening van de Teamindex is het belangrijk dat uiterlijk 9 juli alle spelers zijn toegekend aan een bondsteam voor die teams waarbij de Teamindex wordt gebruikt.

 De Teamindex moet zorgen voor nog meer gelijkwaardige en spannende competities die uiteindelijk zorgen voor nog meer voetbalplezier voor alle voetballers. Na enkele succesvolle pilots wordt de Teamindex komend seizoen gebruikt in meerdere competities in alle districten van het jeugd- en seniorenvoetbal. In onderstaande tabel zie je welke competities gaan werken met de Teamindex.

Competities
De KNVB is in het seizoen 2019/’20 gestart met het indelen van een aantal pilotcompetities aan de hand van de ‘Teamindex’. De afgelopen seizoenen is het gebruik van de Teamindex verder uitgebreid. Cruciaal hierin is het correct toevoegen van spelers aan de bondsteams (uiterlijk 9 juli) en, minstens zo belangrijk, het juist invullen van het mDWF. Wanneer dit niet correct gebeurt, ontstaat er een onnauwkeurige ‘Teamindex’ waardoor het indelen van teams op basis van een teamsterkte lastiger is.

Meidenvoetbal
Los van het gebruik van de Teamindex is ook het verzoek om voor de teams die zijn ingeschreven voor deelname aan de competities voor de MO13 t/m MO20 uiterlijk 9 juli de bondsteams te vullen. Niet zozeer omdat de Teamindex wordt gebruikt voor een competitie-indeling, maar omdat er sprake is van nieuw aanbod van competities wil de KNVB zowel de indelingen, competities als de resultaten van de teams goed monitoren. Hiervoor hanteert de KNVB een dashboard waarbij de samenstelling van de teams van grote waarde is.

Lees ook: overzicht KNVB publicaties, kalenders en regels seizoen 2023/24

(bron KNVB)


Mis de komende periode geen enkele KNVB publicatie mbt het nieuwe seizoen en schrijf je in voor de Voetbal Varia nieuwsbrief

Laatste KNVB publicaties