HPKNVB

Motieven bij pupillen om te stoppen

Volg Voetbal Varia ook op Social Media


Eerder publiceerde de KNVB al een algemeen artikel over de stopmotieven. Nu wordt er inzoomd op de pupillen: jongens en meiden van 6-12 jaar. In het onderzoek zijn dat ruim 8.000 van de in totaal bijna 30.000 gestopte voetballers. De jongens zijn met bijna driekwart (72,4%) in de meerderheid bij de pupillen.

Gezien de leeftijd van de pupillen is het natuurlijk niet zo vreemd dat bijna alle vragenlijsten zijn ingevuld door hun ouders. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat mensen meerdere redenen konden opgeven. Stoppen vanwege zowel de trainer als het team, is dus mogelijk.

Redenen om te stoppen
Bij pupillen is een gebrek aan plezier in de sport de belangrijkste reden om te stoppen met voetballen: 72,2% kiest hiervoor. In het algemene artikel, met alle leeftijdscategorieën, ligt dit percentage met 49,4% een stuk lager. Onder ‘plezier in de sport’ vallen de sport voetbal zelf, maar ook bijvoorbeeld de trainer/coach, het team, de vereniging of de competitie. Ruim 43% gaf aan dat ze de sport voetbal zelf gewoon niet meer zo leuk vonden. Ook het team (30,1%), de trainer/coach (25,3%), een onsportieve sfeer op de velden (19,7%) en het antwoord ‘vanwege zaken binnen de vereniging waar ik voetbalde’ (18,8%) scoren bij de pupillen hoog.

Naast een gebrek aan plezier in de sport, kiest ook 30% nog voor ‘overige redenen’. Hierbij kun je denken aan een verhuizing, gebrek aan tijd of een andere sport of hobby. Die laatstgenoemde – een andere sport of hobby – horen we terug bij meer dan de helft (52,1%) van de pupillen die stopten wegens ‘overige redenen’. Blessures of ziekte (5,1%) en financiële redenen (1%) zijn in deze leeftijdscategorie nog nauwelijks aan de orde.

Het team
Het team is voor pupillen dus ook een grote reden om te stoppen met voetbal (30,1%). En niet alleen in het stoppen, maar ook in het terugkeren: bijna 17% zegt in de toekomst waarschijnlijk wel weer in verenigingsverband te willen gaan voetballen, maar liefst 44,6% van hen ziet het vinden van een leuk, geschikt team dan wel weer als de grootste hindernis.

Als vereniging is het dus goed om na te gaan in hoeverre jullie oog hebben voor de juiste teamindeling. Hoe is het teammindelingsbeleid vormgegeven? En ga je weleens met je leden in gesprek over die manier van indelen? Het kan je ledenwerving- én behoud een impuls geven!

De trainer
Een kwart van de pupillen (25,3%) geeft aan gestopt te zijn vanwege de trainer. Dat is voor jongens en meiden bijna even vaak zo. In 68,3% van de gevallen was de trainer een ouder/verzorger van iemand uit het team. Bij 16,7% was de trainer afkomstig van de club en 13,3% had een jeugdspeler van de eigen vereniging als trainer.

Er zijn verschillende redenen waarom een trainer eventueel niet voldoet aan de wensen en behoeften van een pupil. Bij de jongens is dat meestal ‘de kwaliteit van de trainingen was onvoldoende’ (44,6%). Bij de meiden is dat percentage ook hoog (35,9%), maar zij kiezen het vaakst voor ‘de trainer/coach had alleen aandacht voor de beste spelers van het team’ (40,5%). Ook door jongens wordt dat veel genoemd (33,7%).

Verder kiezen zowel de jongens als de meiden vaak voor ‘mijn trainer/coach gaf mij niet het gevoel dat ik een waardevolle bijdrage leverde tijdens de wedstrijd’ (gemiddeld 36,3%) en ‘mijn trainer-coach had het team niet onder controle’ (gemiddeld 34,6%).

Wat nog opvalt is het antwoord ‘mijn trainer-coach liet zich te fanatiek/negatief uit richting spelers, tegenstanders en scheidsrechters’. Bij de jongens ligt dit percentage met 28,4% een stuk hoger dan de 17,6% van de meiden. Positief coachen moet natuurlijk altijd het uitgangspunt zijn. Spelers ervaren het als heel vervelend als trainers of omstanders zich negatief uitlaten tijdens wedstrijden. Denk als vereniging daarom echt na over hoe jullie hiermee omgaan. Maken jullie hier vooraf afspraken over? En spreken jullie ook mensen aan op dit gedrag?

Lees ook: overzicht KNVB publicaties, kalenders en P/D regels seizoen 2023/24
Lees ook: overzicht jeugdtoernooien Mini’s t/m O20

(bron KNVB)

Mis geen enkele KNVB publicatie mbt het nieuwe seizoen en schrijf je in voor de Voetbal Varia nieuwsbrief

Naar alle publicaties KNVB