HPKNVB

Motieven bij meiden-junioren om te stoppen

Eerder publiceerde de KNVB al een algemeen artikel over de stopmotieven en werd er ingezoomd op de pupillen. Nu wordt er ingezoomd op de meiden-junioren: meiden tussen de 13 en 18 jaar oud. In het onderzoek zijn dat iets meer dan 2400 van de ruim 30.000 gestopte voetballers. Van de gestopte meiden-junioren speelde 64,6% in een MO13- tot en met MO20-team. Iets meer dan één op de vijf meiden (21,5%) speelde bij de JO13 tot en met de JO19.

Belangrijk om te vermelden is dat de respondenten meerdere redenen om te stoppen konden opgeven. Stoppen vanwege zowel de trainer als een blessure, is dus mogelijk.

Redenen om te stoppen
Bij meiden-junioren is een gebrek aan plezier in de sport de belangrijkste reden om te stoppen met voetballen: 53,7% kiest hiervoor. Onder ‘plezier in de sport’ vallen de sport voetbal zelf, maar ook bijvoorbeeld het team, de trainer/coach, de vereniging of de competitie. Bij de jongens in dezelfde leeftijdscategorie ligt het percentage dat stopt vanwege een gebrek aan plezier in de sport met 63,3% een stuk hoger.

Ruim 38% van de meiden-junioren gaf aan gestopt te zijn vanwege ‘overige redenen’. Hierbij kun je denken aan een verhuizing, gebrek aan tijd of een andere sport of hobby. Vooral ‘ik ben gestopt omdat ik ben begonnen met studeren’ (27,8%) en ‘ik ben gestopt omdat voetbal te veel tijd in beslag nam’ (26,6%) scoren binnen deze categorie hoog.

Bijna een kwart van de meiden-junioren (23,7%) stopte door een blessure of ziekte. Dat percentage ligt noemenswaardig hoger dan de 16,2% van de jongens.


Volg Voetbal Varia ook op Social Media


Het team en de trainer
Zoals benoemd gaf 53,7% van de meiden-junioren aan dat ze stopten vanwege een gebrek aan plezier. Dat gebrek aan plezier kwam in de meeste gevallen door het team (52,4%). Ook in de terugkeerintentie van de meiden-junioren is het team weer de belangrijkste factor. Bijna de helft van de meiden die de kans (zeer) waarschijnlijk achten dat zij weer terugkeren op het veld, ziet het vinden van een leuk en geschikt team dan wel als de grootste uitdaging.

Dat de trainer net zo goed een belangrijke rol heeft in het voetbalplezier, is geen verrassing meer. Bij de meiden-junioren is de trainer na ‘het team’ dan ook de meest gekozen reden om te stoppen (33,3%). Vooral het feit dat de trainer hen niet het gevoel gaf dat zij een waardevolle bijdrage aan de wedstrijd leverden (44,4%), alleen aandacht had voor de beste spelers in het team (35,0%) en dat de kwaliteit van de trainingen onvoldoende was (33,9%) worden veel genoemd. Ook ‘mijn trainer had het team niet onder controle’ (30,6%), ‘mijn trainer maakte mij als voetballer niet beter’ (28,3%), ‘mijn coach liet zich te fanatiek/negatief uit richting spelers, tegenstanders en scheidsrechters’ (27,2%) en ‘mijn trainer had alleen aandacht voor winnen’ (27,2%) horen we regelmatig terug.

Blessures
Bijna een kwart van de meiden (23,7%) tussen de 13 en 18 jaar stopt dus vanwege een blessure. Bij vrouwen in één leeftijdscategorie hoger, van 19 tot en met 24 jaar, is het stoppercentage door blessures al gestegen naar 36,5%.

Stoppen als voetballer, behouden als vrijwilliger
Van alle gestopte voetballers geeft bijna 10% aan dat ze interesse hebben in een rol als vrijwilliger in het voetbal. Vooral de rol van trainer is in dat geval populair, maar ook de functie van scheidsrechter is geregeld gekozen. Zo’n 20% weet nog niet welke rol ze dan zouden willen gaan vervullen. Het is dus belangrijk om als vereniging in gesprek te gaan met de stoppende meiden-junioren, want er is een kans dat je ze kunt behouden, bijvoorbeeld als trainer, scheidsrechter of commissielid.

Lees ook: overzicht KNVB publicaties, kalenders en P/D regels seizoen 2023/24
Lees ook: overzicht jeugdtoernooien Mini’s t/m O20

(bron KNVB)

Mis geen enkele KNVB publicatie en schrijf je in voor de Voetbal Varia nieuwsbrief

Naar alle publicaties KNVB