HPKNVB

Benchmarkrapport vergoedingen seizoen’23/24

Mis geen updates en volg Voetbal Varia op haar nieuwe social media kanalen:

Wat verdient een trainer in het amateurvoetbal? En in welke regio liggen de vergoedingen het hoogst? Op donderdag 8 februari publiceerde NMC Bright het benchmarkrapport ‘Vergoedingen amateurvoetbal 2023/’24’. Het is – na edities in 2016 en 2022 – de derde keer dat NMC Bright dit onderzoek samen met de KNVB uitvoert. Ook de vergoedingen voor Hoofden Opleiding, futsaltrainers, keeperstrainers en verenigingsmanagers zijn meegenomen.

Met het onderzoeksrapport kunnen verenigingen hun eigen vergoedingen vergelijken met die van andere clubs. Ook voor trainers bieden de inzichten houvast. Zij kunnen nu zien of hun vergoedingen marktconform zijn en wat ze (ongeveer) zouden krijgen als ze bijvoorbeeld een extra trainersdiploma zouden behalen.

Aan het onderzoek namen 548 amateurverenigingen deel, variërend van clubs uit de zesde klasse tot en met de BetNation Divisie (het derde niveau van Nederland, na de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie). Een groot aantal van de deelnemende verenigingen (216 clubs) is actief in de vierde klasse of lager. Wat als eerste opvalt: het totaalbedrag dat een vereniging uitgeeft aan haar technisch kader, is – net als in 2022 – weer gestegen. Meer dan de helft van de clubs (52%) geeft aan dat hun vergoedingen omhoog zijn gegaan.

Speelniveau
Voor de vergoedingen van trainers is het speelniveau erg bepalend. Bij zowel de mannen- als de vrouwensenioren geldt als vuistregel: hoe hoger het speelniveau, hoe meer de trainer verdient. Bij de mannen krijgt een trainer op de laagste speelniveaus (4E klasse of lager) gemiddeld €7.804 per jaar. De hoogste vergoeding ontvang je in de 3E divisie: €27.367. Opmerkelijk genoeg ligt het gemiddelde bedrag op het hoogste meegerekende niveau, de BetNation Divisie, met €20.667 dus lager. Dat zou kunnen komen door de relatief lage steekproef van slechts vier clubs op dit niveau.

Bij de vrouwen krijgt een trainer op het laagst meegerekende niveau (2E klasse) gemiddeld €1.800 per jaar. Op het hoogste niveau in het vrouwenamateurvoetbal (Topklasse) verdient een trainer gemiddeld €10.727.

In het futsal zien we dezelfde trend: hoe hoger het speelniveau, hoe meer de trainer betaald krijgt. Wel is de vergoeding voor futsaltrainers een stuk lager dan de vergoeding voor trainers op het veld.

Trainersdiploma’s
Dat kan niet los worden gezien van de trainersdiploma’s die nodig zijn om op een bepaald niveau actief te zijn. Trainers met een hoger diploma verdienen over het algemeen namelijk meer dan trainers met een lager diploma. Zo krijgt een jeugdtrainer met een UEFA A/Voetbalcoach 4-diploma en die actief is in de bovenbouw bij de jongens, gemiddeld €4.729 per jaar. Een trainer met het diploma Juniorentrainer/Pupillentrainer/Voetbalcoach 1 verdient jaarlijks gemiddeld €1.219.

Verschil per regio
Het speelniveau en een diploma zijn niet de enige bepalende factoren. Ook per regio verschillen de vergoedingen voor trainers. Het landelijk gemiddelde is €1.806 per jaar. In Limburg verdienen trainers gemiddeld aanzienlijk minder: €1.079 per jaar. Zuid-Holland trekt het gemiddelde dan weer aardig omhoog, met €2.708 per jaar. In 2022 kwam de regio Utrecht nog als best betalende naar voren.

Hoofden Opleiding en verenigingsmanagers
Ook de vergoedingen voor Hoofden Opleiding (HO) en verenigingsmanagers zijn meegenomen in het onderzoek. Een HO verdient jaarlijks gemiddeld €4.458. Van de 375 Hoofden Opleiding heeft een kwart een HO-diploma (en dus ook een trainersdiploma) en de helft alleen een trainersdiploma. Een kwart van de Hoofden Opleiding heeft geen HO- of trainersdiploma.

De vergoeding voor een verenigingsmanager bedraagt gemiddeld €6.332 per jaar, maar dat bedrag is sterk afhankelijk van het aantal uren dat een verenigingsmanager maakt. Het kleine groepje verenigingsmanagers dat (zo goed als) fulltime werkt, strijkt op jaarbasis gemiddeld €50.000 op.

Klik hier voor het benchmarkrapport van NMC Bright

Lees ook: overzicht KNVB publicaties, kalenders en regels seizoen 2023/24
Lees ook: overzicht jeugdtoernooien Mini’s t/m O20

(bron KNVB / NMC Bright)

Mis geen enkele KNVB publicatie en schrijf je in voor de Voetbal Varia nieuwsbrief. Deze verschijnt om de week op vrijdag.


Naar alle publicaties KNVB