HPKNVB

Regels verplaatsen wedstrijden seizoen ’23/’24

Voor clubs is het mogelijk om wedstrijden te verplaatsen. Naast het verplaatsen van de datum en/of tijd kunnen de wedstrijden ook verplaatst worden naar het terrein van de tegenstander.

Verenigingen kunnen zowel in de categorie A als de categorie B tot acht dagen voor de wedstrijd via de accommodatiebezetting van Sportlink eenzijdig de aanvangstijd aanpassen. Dit geldt voor alle wedstrijden in de categorie A, met uitzondering van de standaardteams heren en vrouwen tot en met de eerste klasse, en alle divisiewedstrijden in het jeugdvoetbal in de 4e divisie of hoger (uitzondering geldt voor de JO19 waarvoor dit van toepassing is voor de 2e divisie of hoger). Voor deze competities geldt dat een voorgestelde wijziging niet direct in het wedstrijdprogramma wordt aangepast, maar dat goedkeuring van de KNVB noodzakelijk is. Alle betrokkenen krijgen achteraf via de wedstrijdwijzigingen bericht; hetzij automatisch, hetzij na goedkeuring door de KNVB. Is de termijn korter dan acht dagen, dan kan een wedstrijd alleen worden verplaatst in onderling overleg en met goedvinden van de competitieleider.


Mis geen enkele KNVB publicatie mbt het nieuwe seizoen en schrijf je in voor de Voetbal Varia nieuwsbrief


Categorie A
Wedstrijden in de categorie A mogen verplaatst worden indien beide partijen hiermee akkoord gaan. De wedstrijd moet uiterlijk twee weken na de oorspronkelijke datum gespeeld worden. Alle nog te spelen wedstrijden zijn uiterlijk 1 mei gespeeld. Hierna is verplaatsen naar een latere datum niet meer mogelijk.

Let op: Voor het verplaatsen van wedstrijden van standaardteams geldt een andere regeling. Het verzoek tot verplaatsen van een wedstrijd naar een latere datum dan de oorspronkelijk vastgestelde datum voor standaardteams kan toegestaan zijn onder de volgende voorwaarden:

  • Beide verenigingen dienen akkoord te gaan en dit te melden bij de KNVB. Verenigingen kunnen dit zelf regelen via een hiervoor beschikbaar gestelde functionaliteit binnen Sportlink Club. 
  • De wedstrijd moet uiterlijk gespeeld zijn vóór de eerstkomende speelronde;
  • De wedstrijdwijziging moet uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de wedstrijd bij de KNVB zijn doorgegeven; en.
  • Na 1 mei is verplaatsen naar een latere datum niet meer mogelijk.

Indien voldaan is aan bovenstaande voorwaarden dan heeft de medewerker wedstrijdzaken nog altijd het recht om het verzoek, bijvoorbeeld vanwege een eerlijk competitieverloop af te wijzen. Denk hierbij aan, het eventueel kunnen behalen van een periodetitel of de mogelijkheid om een wedstrijd van een inhaalprogramma af te halen ten behoeve van een volledig programma.

Categorie B
Categorie B, m.u.v. het fasevoetbal
Competitiewedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 21 september t/m 31 december 2023 mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten uiterlijk 31 januari 2024 gespeeld zijn. Wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 1 januari t/m 1 juni mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten gespeeld zijn vóór 22 juni 2024. De onderlinge afspraak moet zijn gemaakt vóór de oorspronkelijke speeldagdatum.

Categorie B fasevoetbal
Wedstrijden van de jeugdcompetities mogen in onderling overleg verplaatst worden. Hiervoor geldt per categorie wel een uiterste speeldatum welke loopt tot en met het eerstvolgende speelweekend na de slotronde van de fase. Aangezien dit per district kan afwijken, adviseren wij hiervoor de speeldagenkalenders te raadplegen. Ook voor de meidencompetities wijkt dit af, kijk voor de uiterste speeldatum voor deze competities op verplaatsen van wedstrijden MO13 t/m MO20.

Verenigingen kunnen dit zelf regelen via een hiervoor beschikbaar gestelde functionaliteit binnen Sportlink Club. 

Digitaal verplaatsen van wedstrijden
Het is mogelijk om wedstrijden digitaal te verplaatsen. Ook is het mogelijk om wedstrijden te verplaatsen naar zogenaamde inhaalweekenden. Wedstrijden kunnen worden aangepast zodra ze definitief door de KNVB zijn vastgesteld. Dat is ongeveer drie weken voorafgaand aan de wedstrijddag. De in Sportlink Club roze gekleurde wedstrijden kunnen dus niet worden aangepast. De KNVB streeft er naar om de wedstrijden zo snel mogelijk vrij te geven.

Wanneer volgt er een tuchtzaak bij het niet spelen van de wedstrijd?
Hierboven staat uitgelegd welke stappen er ondernomen moeten worden om een wedstrijd te verplaatsen. Toch kan het zijn dat het niet lukt om een wedstrijd in overleg met de tegenstander te verplaatsen. In zo’n geval is er sprake van het ‘niet opkomen c.q. niet spelen’ van ofwel de thuisvereniging ofwel de bezoekende vereniging. Vanuit de aanklager volgt er dan een schikkingsvoorstel met een boete en eventueel punten in mindering wegens het niet spelen van deze wedstrijd.

Let op het volgende:
Het enkel tijdig melden aan de tegenstander dat de wedstrijd niet gespeeld kan worden, zónder tijdig een nieuwe datum in te plannen met deze tegenstander, zorgt er niet voor dat er geen tuchtzaak voor het niet spelen van de wedstrijd wordt aangemaakt. Ook het gegeven dat getracht is in overleg met de tegenstander de wedstrijd te verplaatsen, maar de tegenstander niet wilde meewerken aan deze verplaatsing, is geen reden om géén tuchtzaak te starten. De tegenstander is namelijk geenszins verplicht om deze medewerking te verlenen. In beide gevallen is er sprake van het verwijtbaar niet spelen van de wedstrijd, waarna er vanuit de aanklager een schikkingsvoorstel met bijbehorende boete en eventuele winstpunten in mindering volgt.

Lees ook: overzicht KNVB publicaties, kalenders en regels seizoen 2023/24
Lees ook: overzicht jeugdtoernooien Mini’s t/m O20

(bron KNVB)


Laatste publicaties KNVB