HPKNVB

Pilot nieuwe spelregels en optimale speelvormen voortgezet

Sinds twee jaar werkt de KNVB als pilot met vier vernieuwde spelregels in de leeftijdscategorieën O13 en O14. Uit onderzoek blijkt dat de vernieuwingen als positief worden ervaren. Daarom wordt de pilot in seizoen 2024/’25 voortgezet en uitgebreid. In alle districten worden komend seizoen in de leeftijdscategorieën O13 t/m O15 (inclusief MO) categorie B de vernieuwde spelregels gehanteerd.

De vernieuwde regels 
Het gaat om vier vernieuwde spelregels. Dit zijn de zelfpass, intrap/indribbelen, tijdstraf en vliegend wisselen. Ten opzichte van afgelopen seizoenen wordt de afstand van de tegenstander bij het nemen van een intrap/indribbel of zelfpass aangepast. Hierover worden alle betrokkenen voor aanvang van het nieuwe seizoen geïnformeerd.  


Mis geen updates van de KNVB en volg Voetbal Varia ook op Social Media


Onderzoek
De KNVB doet al meerdere seizoenen onderzoek naar verschillende wedstrijdvormen en vernieuwde spelregels voor de Onder 13 en 14-jeugd. Doel van de vernieuwingen is het plezier en de ontwikkeling van spelers/speelsters te stimuleren en het spel aantrekkelijker, sportiever en eerlijker te maken. In het seizoen 2022/‘23 is een pilot gestart in de leeftijdscategorie JO13 (cat. B) rondom de vier vernieuwde spelregels in de districten Noord en West 1. Bijna 3000 jeugdteams hebben toen gespeeld met de zelfpass, intrap/indribbelen, tijdstraf en vliegend wisselen. In het huidige seizoen is de pilot uitgebreid. In alle districten speelt de O13 (cat. B) nu met de vernieuwde regels. In Noord en West I speelt ook de O14 (cat. B) ermee. 

Resultaat vernieuwde spelregels  
Afgelopen seizoenen heeft de KNVB op zes verschillende momenten spelers, trainers/coaches, scheidsrechters en andere betrokkenen via vragenlijsten gevraagd naar wat ze van de vernieuwde spelregels vinden. Ook een klankbordgroep met daarin afgevaardigden van zeven verenigingen heeft hun mening gegeven. De resultaten zijn overwegend positief. Daarom wordt de pilot komend seizoen uitgebreid.   

Pilot optimale wedstrijdvormen  
Naast de uitbreiding van de pilot vernieuwde spelregels wordt ook onderzoek gedaan naar de optimale wedstrijdvorm bij de O13. Er zijn hiervoor in 2022 oefenwedstrijden gespeeld op de KNVB campus in verschillende vormen (8×8, 9×9, 11×11). Uit deze steekproef is gebleken dat spelers/speelsters meer bij het spel betrokken zijn als de wedstrijdvorm kleiner is. Ook zijn er meer scoringskansen. Naar aanleiding van de eerste uitkomsten zijn 120 extra wedstrijden georganiseerd met zowel amateurverenigingen als betaald voetbal organisaties en Jeugdplan Nederland. Hieraan deden JO en MO teams mee.   

In het huidige seizoen loopt een pilotcompetitie 9×9 in de O13 categorie A. In die pilot wordt bovendien met de vier vernieuwde spelregels gespeeld. In de pilotcompetitie spelen de teams doordeweeks. Daarnaast doen ze gewoon mee aan het bestaande competitieaanbod 11 tegen 11 in het weekend. Tijdens de pilotcompetitie worden de deelnemende teams, scheidsrechters en trainers gevraagd naar hun ervaringen. De pilot wordt in het seizoen 2024/’25 voortgezet. Dat betekent dat O13 teams uitkomend in de A categorie zich ook volgend seizoen kunnen inschrijven voor een extra 9×9 competitie die midweeks wordt gespeeld. 

De diverse onderzoeken lopen komend seizoen door. De KNVB gebruikt de resultaten om in de toekomst het beleid te bepalen voor zowel het wedstrijdaanbod als de spelregels bij de junioren categorie A en B.  

Lees ook: overzicht KNVB publicaties, kalenders en P/D regels seizoen 2023/24
Lees ook: overzicht jeugdtoernooien Mini’s t/m O20

Bron KNVB

Mis geen enkele KNVB publicatie mbt het nieuwe seizoen en schrijf je in voor de Voetbal Varia nieuwsbrief

Naar alle publicaties KNVB