HPKNVB

Herindelingen JO13 t/m JO19 hoofdklasse en eerste klasse

Wanneer kunnen teams wel en niet uitkomen op een hoger of lager niveau? Hieronder staat meer informatie over herindelingen in het fasenvoetbal JO13 t/m JO19 tussen de Hoofdklasse en de 1e klasse.

Na de 1e  fase (herfstvakantie):

  • Er vindt geen promotie plaats vanuit de Hoofdklasse naar de Divisie. De herindelingen vindt plaats na de 2e fase (kerstvakantie) en 3e fase (eind mei). 
  • Teams in de Hoofdklasse en 1e klasse worden op basis van uitslagen heringedeeld, waarna mogelijk herindeling vanuit Hoofdklasse naar 1e klasse (categorie B) volgt.
  • Teams kunnen promoveren van de 1e klasse naar de Hoofdklasse. Dat geldt ook voor teams die met dispensatiespelers uitkomen in de 1e klasse. Vanuit de KNVB volgt een opwaardeerverzoek voor de desbetreffende dispensatiespelers. Deze teams zijn in het vervolg van het seizoen wel uitgesloten van promotie naar de Divisie, met uitzondering van biologische dispensatie.
  • Voor een herindeling naar de Hoofdklasse vanuit de 1e klasse en vice versa hoeft geen verzoek te worden verstuurd naar de KNVB. Deze herindeling wordt gedaan o.b.v. de resultaten uit de fase en is ter beoordeling aan van de competitieplanner.

Na de 2e fase (kerstvakantie):

  • Voor een herindeling naar de Hoofdklasse vanuit de 1e klasse en omgekeerd hoeft geen verzoek te worden verstuurd naar de KNVB. Deze herindeling wordt gedaan op basis van de resultaten uit de eerste fase en is ter beoordeling aan de competitieplanner.
  • Er vindt een promotie-degradatieregeling plaats vanuit de Hoofdklasse naar de Divisie en vice versa. Het aantal poules in de Hoofdklasse wordt gevormd op basis van het aantal te verdelen plekken in de Divisie. Overige teams gaan naar de 1e klasse. Door het aantal poules in de Hoofdklasse af te stemmen op het aantal plekken in de Divisie, voorkomen we dat kampioenen in de Hoofdklasse nog met elkaar moeten strijden om een plek in de Divisie. Dit heeft als gevolg dat er teams worden heringedeeld vanuit de Hoofdklasse naar de 1e klasse om zo de gelijkwaardigheid en reisafstand te optimaliseren.
  • Teams in de 1e klasse kunnen promoveren naar de Hoofdklasse. Dit geldt ook voor teams met dispensatiespelers. Voor deze teams volgt net als na fase 1 een opwaardeerverzoek voor de desbetreffende dispensatiespelers. Er is geen vaste promotie/degradatieregeling. Het doel van het fasenvoetbal is om alle teams zoveel mogelijk op eigen niveau te laten voetballen. Daarom wordt herindeling bepaald op basis van alle resultaten en niet volgens een vaste regeling.
  • Hoofdklasseteams kunnen worden heringedeeld naar de 1e klasse.
  • Teams in de Hoofdklasse kunnen promoveren naar de Divisie. Dit geldt ook voor teams die in de 1e fase nog in de 1e klasse speelden. Teams met dispensatiespelers zijn uitgesloten van promotie naar de Divisie, met uitzondering van teams met speler(s) met biologische dispensatie.

Lees ook: overzicht KNVB publicaties, kalenders en regels seizoen 2023/24
Lees ook: overzicht jeugdtoernooien Mini’s t/m O20

(bron KNVB)

Mis geen enkele KNVB publicatie mbt het nieuwe seizoen en schrijf je in voor de Voetbal Varia nieuwsbrief


Laatste publicaties KNVB