HPKNVB

Gezamenlijke indelingen BVO en amateurclubs bij O13 & O14

Vanaf seizoen 2023/’24 worden O14 & O13 BVO-teams en AV-teams gezamenlijk ingedeeld.
Vooruitlopend op mogelijk toekomstig beleid, zal de O14 competitie in seizoen 2023/’24 ingedeeld worden op basis van de prestaties van de O13 competitie in seizoen 2022/’23.

Het niveau van de O14 in seizoen 2022/’23 is dus niet leidend voor het niveau van de ‘nieuwe’ O14.
De O13 van het seizoen 2022/’23 speelt tevens voor het O13 niveau van het seizoen 2023/’24. Hiervoor kan namelijk niet gekeken worden naar de voorliggende O12 i.v.m. de verschillende spelvormen en teamgroottes die worden gehanteerd.

De O13 van het seizoen 2022/’23 speelt dus voor het niveau van de O14 én O13 van het seizoen 2023/’24. Dit betekent dat de O14 geen promotie/degradatie kent in de voorjaarscompetitie 2022/’23 richting de najaarscompetitie 2023/’24, zoals ook terug te zien is op pagina 19 en 20 van deze regeling. Klik hier voor de regeling

Geen voorliggende O13
Voor O14 teams die geen voorliggende O13 hebben spelen in het voorjaar 2022/’23 geldt dat zij als extra teams toegevoegd worden aan de najaarscompetities 2023/’24, op basis van hun prestaties in de voorjaarscompetitie 2022/’23. De promotie-/degradatieregeling zoals in de aanvullende regeling wordt beschreven is alleen op deze teams van toepassing. Klik hier voor de aanvullende regeling


De poules in de najaarscompetities 2023/’24 waar deze teams aan worden toegevoegd zullen vervolgens worden aangevuld tot een even aantal teams (10, 12 of 14 teams per poule) door middel van extra promotieplaatsen. Die extra promotieplaatsen worden bepaald op grond van de sportieve prestaties van de O13 voorjaarscompetities 2022/’23, waarbij in alle gevallen geldt dat de extra promotieplekken worden gegeven aan de teams met het hoogste aantal gemiddelde wedstrijdpunten binnen een divisie, gevolgd door (eventueel) onderling resultaat, doelsaldo, aantal
zelf gescoorde doelpunten en loting

Lees ook: overzicht KNVB publicaties, kalenders en regels seizoen 2023/24

(bron KNVB)


Mis de komende periode geen enkele KNVB publicatie mbt het nieuwe seizoen en schrijf je in voor de Voetbal Varia nieuwsbrief

Laatste KNVB publicaties